Inscripció 2021
YA DISPONIBLE!!

L’autenticitat de les dades aportades a la inscripció serà responsabilitat de cada corredor, l’organització es reserva el dret de sol·licitar qualsevol document oficial d’identificació per comprovar la seua veracitat, no sols la seua identitat sino també el seu lloc d’empadronament.

La quota d’inscripció que hauran d’abonar els corredors participants serà de:

Corredors Locals Corredor Popular
Fins al 22 de setembre Fins al 22 de setembre
6 €uros 8 €uros

Els corredors empadronats a Benaguasil obtindran una bonificació de 2€ del import.

La forma que la inscripció siga a preu reduït serà mitjançant el codi «ACPL» en la plataforma d’inscripció, però es validarà el dia de la carrera que la persona que haja utilitzat aquest codi estiga empadronada a Benaguasil, sino, deurà abonar la diferencia per a poder retirar el dorsal.

¡ATENCIÓ! Tot aquell que utilitze el codi «ACPL» i no estiga empadronat a Benaguasil, deurà abonar la diferencia per a poder retirar el dorsal.

La plataforma d’inscripció per a tots els corredors (del circuit o no), serà mitjançant la direcció web www.cronok30.com, amb la forma de pagament:

-TPV virtual, mitjançant targeta de crèdit en la plataforma digital de forma automàtica.

El termini d’inscripció finalitzarà a les 23:59h del dimecres 22 de Setembre o quan s’assolisca la xifra de 500 inscrits.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡IMPORTANT!!!!!!!!! No s’admetran inscripcions ni pagaments d’inscripció el dia de la cursa, ni transcorregut el termini.