Inscripció 2022
YA DISPONIBLE!!

L’autenticitat de les dades aportades a la inscripció serà responsabilitat de cada corredor, l’organització es reserva el dret de sol·licitar qualsevol document oficial d’identificació per comprovar la seua veracitat, no sols la seua identitat sino també el seu lloc d’empadronament.

La quota d’inscripció que hauran d’abonar els corredors participants serà de:

Corredors Locals Corredor Popular
Fins al 14 de setembre Fins al 14 de setembre
8 €uros 10 €uros

Els corredors empadronats a Benaguasil obtindran una bonificació de 2€ del import.

Es validarà el dia de la carrera que la persona que haja utilitzat el descompte per corredor local estiga empadronada a Benaguasil, sino, deurà abonar la diferencia per a poder retirar el dorsal.

¡ATENCIÓ! Tot aquell que utilitze el descompte de local i no estiga empadronat a Benaguasil, deurà abonar la diferencia per a poder retirar el dorsal.

La plataforma d’inscripció per a tots els corredors (del circuit o no), serà mitjançant la direcció web www.sportmaniacs.com, amb la forma de pagament:

-TPV virtual, mitjançant targeta de crèdit en la plataforma digital de forma automàtica.

El termini d’inscripció finalitzarà a les 23:59h del dimecres 14 de Setembre.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡IMPORTANT!!!!!!!!! No s’admetran inscripcions ni pagaments d’inscripció el dia de la cursa, ni transcorregut el termini.