Inscripció 2019

YA DISPONIBLE!!

L’autenticitat de les dades aportades a la inscripció serà responsabilitat de cada corredor, l’organització es reserva el dret de sol·licitar qualsevol document oficial d’identificació per comprovar la seua veracitat, no sols la seua identitat sino també el seu lloc d’empadronament.

La quota d’inscripció que hauran d’abonar els corredors participants serà de:

1er Termini 2n Termini
Fins al 1 setembre Del 1 al 18 setembre
6 €uros 8 €uros

Los corredores empadronados en Benaguasil obtendrán una bonificación del 50% del importe.

La plataforma d’inscripció per a tots els corredors (del circuit o no), serà mitjançant la direcció web www.toprun.com, amb la forma de pagament:

-TPV virtual, mitjançant targeta de crèdit en la plataforma digital de forma automàtica.

El termini d’inscripció finalitzarà a les 23:59h del dimecres anterior a la disputa de la prova o quan s’assolisca la xifra de 1.200 inscrits.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡IMPORTANT!!!!!!!!! No s’admetran inscripcions ni pagaments d’inscripció el dia de la cursa, ni transcorregut el termini.