Descarregar Reglament XII Pujada Montieleta 2019

REGLAMENT XIII PUJADA A LA MONTIELETA

La Regidoria d’Esports del M.I. Ajuntament de Benaguasil, amb la col·laboració d’ACPL Benaguasil, Policia Local i Protecció Civil, organitza la XIII Pujada a la Montieleta, que es celebrarà el dissabte 21 de setembre de 2019 a les 18:30 hores.

La present edició es troba inclosa en el XXII Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València, per tant aquest reglament es completa amb el general del Circuit.

Article 1.- Participació
Podran participar totes les persones que ho desitgen, sense cap distinció, estiguen federats o no. L’autenticitat de les dades aportades a la inscripció serà responsabilitat de cada corredor, l’organització es reserva el dret de sol·licitar qualsevol document oficial d’identificació per comprovar la identitat.

Article 2.- Recorregut
La línia d’eixida i meta estarà ubicada a l’Avinguda de Montiel. El recorregut de la categoria absoluta tindrà una distància de 10.000 metres. La competició transcorrerà sobre un circuit mixt, inicialment urbà, passant per la pujada a l’Ermita de Nostra Senyora de Montiel, posteriorment discorrerà per bells camins d’horta, i finalitzarà a l’Avinguda de Montiel.

Article 3.- Inscripció
L’autenticitat de les dades aportades a la inscripció serà responsabilitat de cada corredor, l’organització es reserva el dret de sol·licitar qualsevol document oficial d’identificació per comprovar la seua veracitat, no sols la seua identitat sino també el seu lloc d’empadronament.

La quota d’inscripció que hauran d’abonar els corredors participants serà de:

1er Termini 2n Termini
Fins al 1 de setembre Del 2 al 18 de setembre
6 €uros 8 €uros

Los corredores empadronados en Benaguasil obtendrán una bonificación del 50% del importe.

La plataforma d’inscripció per a tots els corredors (del circuit o no), serà mitjançant la direcció web www.toprun.com, amb la forma de pagament:

-TPV virtual, mitjançant targeta de crèdit en la plataforma digital de forma automàtica.

El termini d’inscripció finalitzarà a les 23:59h del dimecres 18 de setembre o quan s’assolisca la xifra de 1.200 inscrits.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡IMPORTANT!!!!!!!!! No s’admetran inscripcions ni pagaments d’inscripció el dia de la cursa, ni transcorregut el termini.

Article 4.- Seguretat i assegurança
Aquest esdeveniment esportiu estarà en controlat en tot moment per mitjans de seguretat, com són Policia Local, Protecció Civil i voluntaris designats per l’organització, distribuïts de la forma més oportuna per a la protecció dels corredors.

Tots els participants inscrits estaran coberts per la pòlissa d’assegurança (responsabilitat civil i accidents), segons marca el RD 1428/2003 del 21 de novembre sobre proves esportives a la via pública, concertada per l’organització, que cobrirà els accidents que puguen produir-se com a conseqüència directa en el desenvolupament de la prova esportiva, i mai a causa d’una patologia, lesió, imprudència, negligència o incompliment del reglament.

Article 5.- Categoria absoluta
S’estableixen les següents subcategories, tant femenines com masculines:

Categories Naixement
Junior Nascuts de 2000 al 2001
Promesa Nascuts de 1997 al 1999
Sènior Nascuts de 1980 al 1996
Veterà A Nascuts de 1970 al 1979
Veterà B Nascuts de 1960 al 1969
Veterà C 1959 i Nascuts anteriors

Article 6.- Dorsals
Els dorsals es recolliran el dia de la cursa a la Casa de la Joventut, ubicada a la línia d’eixida/meta a partir de les 16:00 hores, fins a 30 minuts abans de l’inici de la prova, i serà necessari acreditar-se amb el DNI, carnet de conduir o passaport per a la seua retirada.

La cursa estarà cronometrada mitjançant el sistema MYLAPS y dorsal-xip BIBTAG. Durant la prova s’haurà de portar a la part davantera, de forma visible i sense doblegar.

Article 7.- Bossa del corredor
Quan acabe la prova: samarreta tècnica commemorativa i productes que puga aconseguir l’organització, a més de fruita, beguda isotònica i refrescos.

Article 8.- Trofeus
Es lliuraran els següents trofeus:
-Als 3 primers classificats de cada categoria (femenina i masculina)
-Als 3 primers classificats locals (femení i masculí)
-A l’últim en creuar la línia de meta (trofeu Toni Lastra)
-A l’equip més nombrós que finalitze la prova

Article 9.- Finalització
L’organització estableix un temps màxim de finalització de la prova d’una hora i mitja (1:30 hores).

Article 10.- Vehicles
Els únics vehicles autoritzats per a seguir la prova seran els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir els atletes en moto, bicicleta o qualsevol altre vehicle.

Article 11.- Serveis mèdics
Els serveis mèdics de la prova estaran ubicats a la línia de meta. A més es comptarà amb servei de massatge de recuperació. El servei mèdic tindrà potestat de retirar de la cursa qualsevol participant, que al seu parer, no es trobe en condicions físiques o psíquiques de continuar.

Article 12.- Responsabilitat
Pel fet d’inscriure’s, el participant declara el següent: “Em trobe en òptim estat de salut per a participar en la “XII Pujada a la Montieleta”. A més, eximisc de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o altres institucions participants front a qualsevol accident o lesió que poguera sofrir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant des d’aquest moment a qualsevol acció legal en contra d’alguna de les dites entitats.”

Article 13.- Desqualificació
Seran desqualificats tots aquells participants que no realitzen tot el recorregut, que alteren les dades facilitades a l’organització, que no faciliten a l’organització la documentació requerida, no porten ben visible el dorsal, el manipulen i/o cedisquen a altres.

Article 14.- Suspensió i ajornament
El mal temps no serà motiu de suspensió de la prova, si bé l’Organització es reserva el dret a suspendre-la, si les condicions foren especialment adverses, implicant un nivell de perillositat molt elevat per al participant o ocasionant algun problema organitzatiu.

En aquest cas, es comunicarà a través dels mitjans oficials de la prova. Una volta iniciada la prova, si fos suspesa per motius de causa major, no es tornaria a repetir la mateixa ni es retornaria total ni parcialment l’import de la inscripció. En aquest cas, l’inscrit tindrà dret a la bossa del corredor.

Article 15.- Cancel
Aquells participants inscrits que desitgen cancel·lar la seva inscripció, hauran de comunicar mitjançant un correu electrònic a incidencias@toprun.es, indicant el
número de compte bancari on realitzar la devolució. La data límit per sol·licitar cancel·lacions serà 30 dies abans de la prova, 21 d’agost a les 24:00 hores.

Article 16.- Reclamacions
Qualsevol reclamació haurà de realitzar-se per escrit i dirigida al comitè organitzador de la prova previ pagament de 100,00€, sense que hagen transcorregut més de 15 minuts de la publicació de les classificacions. L’organització podrà sol·licitar les dades que estime necessàries i la seua decisió serà inapel·lable.

Article 17.- Llei Orgànica de Protecció de Dades
Tots els participants en la prova, pel fet de formar part, cedeixen el seu dret d’imatge a l’organització de la mateixa amb l’únic objectiu de facilitar el dret d’informació als mitjans de comunicació per a l’emissió de resultats, així com les corresponents accions de màrqueting i publicitat de la prova per a futures edicions per temps indefinit, (emparant-se en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).

Article 18.- Reserves
Tots els participants acceptaran el present reglament en el moment de prendre l’eixida, reservant-se l’organització el dret de la seua interpretació i prevalent el seu criteri en cas de dubte.

SERVEIS PER AL CORREDOR
-Guarda-roba: junt a la zona de recollida de dorsals.
-Guarderia: servei reservat per al cuidat dels xiquets/es, controlat per especialistes, junt a la meta.
-Pàrquing: àrea reservada per als participants, pròxima al poliesportiu.
-Dutxes: servei de vestuari i dutxes al poliesportiu i piscina municipal.
-Quilometratge: recorregut marcat quilòmetre a quilòmetre.
-Avituallament líquid: aigua en zona d’eixida, al quilòmetre 5 i en meta.
-Avituallament sòlid: en zona de meta es repartiran diferents productes per a reposar forces.
-Massatge de recuperació: servei de massatgista a la línia de meta.
-Animació: existiran 8 punts d’animació durant el recorregut de la cursa.
– Vídeo eixida i aplegada: es podrà visualitzar al dia següent de la prova.